مشخصات

شماره تلفنها و ایمیل فروشنده در نتیجه جستجو مشخص شده است. لطفا برای هرگونه سئوال قبل از دریافت سفارش و یا بعد از دریافت سفارش، حتما با استفاده ازاطلاعات فوق با فروشنده تماس بگیرید.

تعریف

معلق: سفارش ثبت شده است. ولی فروشنده تاکنون اقدامی برای ارسال آن انجام نداده است.
آماده به ارسال: سفارش توسط فروشنده بسته بندی شده است و به زودی به مامور پست تحویل داده می شود.
ارسال شده: سفارش شما توسط پست مبدا به آدرس مقصد ارسال شده است و به زودی تحویل خریدار خواهد شد. برای اطلاع دقیق از وضعیت سفارش میتوانید با مراجعه به سایت پست به آدرس http://tntsearch.post.ir و یا با تماس تلفنی با اداره پست منطقه خود و با ارائه کد ره گیری پستی، سفارش خود را رهگیری نمایید.
توزیع شده: سفارش به دست خریدار رسیده است.
انصرافی: فروشنده از ارسال سفارش خودداری نموده است.
برگشتی: سفارش شما ارسال شده، اما به دلیلی برگشت داده شده است.

برای رهگیری سفارشات خود، شناسه کامل آن را وارد نمایید.